โปรโมชั่น

35505775
2017 โปรโมชั่นพิเศษจากไต้หวัน ITF ถ้าคุณเป็นชาวไต้หวันโปรดตรวจสอบหน้าภาษาจีนแบบดั้งเดิม

แผนพักแบบติดต่อกัน (5 คืนขึ้นไป)

35505777
คุณจะได้รับส่วนลด 20% เมื่อทำการจองตั้งแต่ 5 คืนขึ้นไป กรุณาสำรองที่ HP อย่างเป็นทางการทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์

แผนพักแบบต่อเนื่อง (4 คืน)

35505776
คุณสามารถรับส่วนลด 15% เมื่อจองห้องพัก 4 คืน กรุณาสำรองที่ HP อย่างเป็นทางการทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์

แผนพักแบบต่อเนื่อง (3 คืน)

35505772
คุณสามารถรับส่วนลด 10% เมื่อจองห้องพัก 3 คืน กรุณาสำรองที่ HP อย่างเป็นทางการทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์

แผนพักแบบต่อเนื่อง (2 คืน)

35505773
คุณสามารถรับส่วนลด 5% เมื่อจองห้องพัก 2 คืน กรุณาสำรองที่ HP อย่างเป็นทางการทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์

แผนนักเรียน

35505769
หากคุณเป็นนักเรียนญี่ปุ่นหรือนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนของญี่ปุ่นคุณสามารถรับผ้าเช็ดตัวได้ฟรีทุกคืน ถ้าคุณต้องการโปรดเขียนหรือบอกรหัส: HK-ST เมื่อทำการจองห้องพักอย่างเป็นทางการของ HP ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์กรุณานำบัตรนักเรียนเมื่อเช็คอิน