Đặt phòng theo Nhóm

  • 35505757

Chúng tôi chào ?ón khách hàng c?a nhóm!

Chúng tôi chào đón khách hàng của nhóm! Năng lực của phòng khách của chúng tôi là 10-23 người. Bạn có thể thuê cả sàn. Đó là lý tưởng cho các chuyến đi học, đội thể thao, các nhóm người muốn sử dụng nhà bếp và vv .. Chúng tôi chấp nhận cả đặt phòng cá nhân và đặt phòng thông qua các cơ quan du lịch. Chúng tôi chấp nhận nó như một nhóm từ 11 người. Nếu bạn từ 11 người trở lên, vui lòng đặt phòng trực tiếp cho nhóm. Giá của các nhóm khác nhau so với giá của từng cá nhân.
Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ: info@trainhostelhokutosei.com