Khuyến mãi

35505775
2017 Đài Loan ITF khuyến mãi đặc biệt Nếu bạn là người Đài Loan, vui lòng kiểm tra trang Tiếng Hoa Phồn thể.

K? ho?ch L?u trú Liên t?c (t? 5 ?êm tr? lên)

35505777
Bạn có thể được giảm giá 20% khi đặt phòng từ 5 đêm trở lên. Xin vui lòng đặt trên HP chính thức, qua e-mail hoặc điện thoại.

K? ho?ch ngh? liên t?c (4 ?êm)

35505776
Bạn có thể được giảm giá 15% khi đặt phòng cho 4 đêm. Xin vui lòng đặt trên HP chính thức, qua e-mail hoặc điện thoại.

K? ho?ch ngh? liên t?c (3 ?êm)

35505772
Bạn có thể được giảm giá 10% khi đặt phòng cho 3 đêm. Xin vui lòng đặt trên HP chính thức, qua e-mail hoặc điện thoại.

K? ho?ch ngh? liên t?c (2 ?êm)

35505773
Bạn có thể được giảm giá 5% khi đặt phòng cho 2 đêm. Xin vui lòng đặt trên HP chính thức, qua e-mail hoặc điện thoại.

K? ho?ch sinh viên

35505769
Nếu bạn là Sinh viên Nhật Bản hoặc sinh viên nước ngoài đang theo học tại một trường học Nhật Bản, bạn có thể mua khăn tắm miễn phí mỗi tối. Nếu bạn cần, vui lòng viết xuống hoặc cho chúng tôi biết mã: HK-ST khi đặt phòng trên HP chính thức, qua email hoặc điện thoại Vui lòng mang thẻ sinh viên của bạn khi kiểm tra.